sedanjost je privid

iz preteklosti v prihodnost ni poti
kontinuum sosledij pojavnosti
neposredno prevrača prihodnost v preteklost

neponovljivo preobrazbo podobnosti
navidezno zaustavlja pamet
refleksivna zavest ustvarja zamrznjene slike
da se znajdemo v neposrednostih

izmislili smo si sedanjost
za opazovanje manifestacij preobrazbe
za podoživljanje dogajanj

sedanjost je podobna utvari druge dimenzije
ploskve ni in je zaradi naše iznajdljivosti
pojavnost vsake ploskve
s svojo višinsko razsežnostjo
s svojo hrbtno stranjo
potrjuje utvaro

izsek dojemljivosti posameznika
je v vsakem hipu enkraten

predajam se zvrtinčenju
v neposrednostih
v posrednostih
v posrednoposrednostih
v vzvratnih učinkih
sooblikujem neponovljivo preobrazbo
fantastično


Pesem Franca Merkača iz knjige
Besedolomnice Novejše literarno ustvarjanje na Koroškem, stran 23