Besedolomnice


Besedolomnice Novejše literarno ustvarjanje na Koroškem
Izbrala in uredila Irena Destovnik in Andrej Furlan, ZTT=EST, Trst, 2006
V knjigi objavljajo besedila: Jozej Strutz, Franc Merkač, Janko Ferk, Cvetka Lipuš, Fabjan Hafner, Rezka Kanzian, Martin Kuchling, Tim Oliver Wüster, Tanja Senica

Za pokušino tri pesmi:
dimenzionalno presenečenje
sedanjost je privid
navaden dan