previškana omama

ko se jima zahoče prižemanja
se jima zasvetijo oči v nasmeh
zažarijo ustnice v objem
kodrčki se prerivajo v pričakovanju radovednega naboja
odgnezdijo dremave spletke v drgetajočo prisebnost
razplavajo vsakdanjosti
razprostirata se koži v omami
razprožijo prekipajoči se objemi
v
čez
in čez
globoko čez
o globlje čez
pomolze drevored odbrizganih semenčic
do previškane omame
v sončni sa se si sooo
suuuu
ustijo čutila
potre
potresajo počasi se v ležaje
obrob
obrobljajo prekipajočo slast
na uteži sreče


Pesem iz zbirke
Franc Merkač: trlopitipitiptop odžejam trajanje z zavestnim bivanjem, stran 16