Publikacije

Pesniške zbirke

 • Franc Merkač: Odtenki razbolele resničnosti, Celovec, Klub mladje 8 / SIC, 1980
 • Franc Merkač: Našisti, Celovec, Avtonomna delavnica, 1987
 • Franc Merkač: trlopitipitiptop odžejam trajanje z zavestnim bivanjem, Celovec, Avtonomna delavnica, 2000
 • Franc Merkač: Na povrhnjici Zemlje, Celovec, Založba Fran, 2013
 • Objave posameznih pesmi v antologijah in revijah, na primer v knjigi
  BESEDOLOMNICE, Trst, ZTT, 2006 ali v knjigi
  V barvah utripajo bližine, Celovec, Založba Fran, 2015

Slikovni knjigi

 • Franc Merkač: Leseni objekti, Celovec, Založba Fran, 2012
 • Franc Merkač: Holzobjekte, Celovec, Založba Fran, 2013

Znanstvene publikacije

 • Franc Merkač: Exemplarische Analyse der Sozialisationsprozesse slowenischer Jugendlicher in Südkärnten, disertacija, Salzburg, 1982
 • Franc Merkač, Karl Fallend: " ...ich bin mehr Slowene geworden... !" Sozialpsychologische Aspekte einer gewaltfreien politischen Aktion slowenischer Jugendlicher in Kärnten, Celovec, SIC, 1983
 • Franc Merkač, Marija Jurič: O vaškem vsakdanu – Dob, Celovec, Drava, 1984
 • Franc Merkač: Lebenswelten slowenischer Jugendlicher. Volksgruppenidentitätsfindung – Emanzipation in Kärnten, Celovec, Avtonomna delavnica, 1986
 • Franc Merkač: Slovenci v Celovcu/Slowenen in Klagenfurt, znanstveno raziskovalno delo po naročilu avstrijskega Zveznega ministrstva za znanost in raziskovanje, Celovec, SZI, vezan tipkopis, 1987
 • Franc Merkač: Slovenščina kot uradni jezik, Celovec, Avtonomna delavnica, 1989, druga naklada 1992

Dokumentarni filmi

 • Franc Merkač: Živimo v Celovcu, (45 min), Celovec, Avtonomna delavnica, 1987
 • Franc Merkač: Wir Leben in Klagenfurt, (45 min), Celovec, Avtonomna delavnica, 1987
 • Franc Merkač: BRSTENJE, Dvojezični otroški vrtci na Koroškem, (21 min), Celovec, SZI, 1992
 • Franc Merkač: AUFBRUCH, Zweisprachige Kindergärten in Kärnten, (21 min), Celovec, SZI, 1992

Namizni igri

 • KOKOLINO, dvojezične igralne karte, narisal Saša Kump, Celovec, Avtonomna delavnica, 1989
 • Žled v Sloveniji, sestavljanka, fotografirala Andreja Blažič Klemenc, Založba Fran, 2014