Pisateljevanje v slovenskem jeziku v Avstriji

Pobuda za delovni krožek je nastala iz potrebe po razmišljanju o vprašanjih, ki zadevajo pisateljevanje v slovenskem jeziku na avstrijskem Koroškem oziroma v Avstriji.
Pisanje v slovenskem jeziku je v krožku idejno in motivacijsko zasnovano kot prijetno opravilo, ki človeka osmišlja in mu odpira svetove.
V ospredju so jezikovna vprašanja, izmenjava izkušenj, organiziranje ustreznih servisnih storitev in vsa vprašanja v zvezi s pisateljevanjem ter objavljanjem besedil.
Termini srečanj po dogovoru.
Informacije in kontakt: franc.merkac[afna]zalozba-fran.com

Ena od konkretnih želja delovnega krožka je bila organiziranje jezikovnega pregleda leposlovnih besedil.

To pobudo delovnega krožka sprejema Založba Fran kot delovno nalogo in ponuja
lektoriranje slovenskih leposlovnih besedil.
Vaš tekst, bodisi eno pesem ali cel roman, pošljite na naslov lektoriranje[afna]zalozba-fran.com in po dogovorjenem roku in izračunu plačila dobite nazaj lektorirano besedilo, pri katerem so odpravljene slovnične, pravopisne in seveda tudi tipkarske napake. Natančen jezikovni pregled, ki ga opravi slovenistka z univerzitetno izobrazbo in dolgoletnimi izkušnjami, vsebuje tudi slogovna opozorila.
Storitev se obračuna na osnovi 3,10 EUR na normirano stran + DDV (normirana stran = 1500 znakov s presledki).