Predstavitev v Novicah

Za Novice, slovenski tednik za Koroško, je pripravil urednik Bojan Wakounig pod naslovom "Strugar na domači surovini" predstavitev moje strugarske in siceršne dejavnosti. (Novice, 12. 4. 2013, str. 14).